Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ο λογότυπος της διαδικτυακής Πανδώρας

Σχεδιασμός μακέτας, γραφική και ηλεκτρονική επιμέλεια: Γιώργος Ρωμανός