Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή / Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α / Β ί ν τ ε ο________________________________________________
Πανδώρα, τεύχος 24
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Γιώργος Ρωμανός, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το σκοτεινό τρυγόνι,  
σχέδιο με μολύβι σε χαρτί 29,68 Χ 21 εκ., 2011 

 __________________________________________________________________Τα βίντεο της Πανδώρας
Καβάφης Κωνσταντίνος, Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.,
Απαγγέλλει ο Γιώργος Ρωμανός