Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Π α ν δ ώ ρ α

Λογοτεχνικό περιοδικό Π α ν δ ώ ρ α 

 

Δεύτερος κύκλος έκδοσης, 2011

 

Το λογοτεχνικό περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα ελάχιστα με αμιγώς λογοτεχνική ύλη και χαρακτήρα, μεταξύ 170 περίπου περιοδικών λόγου και τέχνης που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Ρωμανό, την άνοιξη του 1997.
Κατά τον πρώτο κύκλο έκδοσης του 1997 – 2009, η ύλη του είχε την ακόλουθη διάταξη και περιλάμβανε τα εξής:
Θέση και Άποψη, (Το σημείωμα της έκδοσης),
Πρόσωπα, (Αφιέρωμα σε σημαντικό λογοτέχνη),
Ποίηση,
Μετάφραση,
Πεζογραφία,
Δοκίμιο,
Κριτική και Επιλογές βιβλίων, και τέλος τη στήλη, 
    Ου Τόπος, όπου ο Γ. Ρ. σχολιάζει από τον ουτοπικό χώρο της ελεύθερης γνώμης...
Το δημοσιευόμενο εξώφυλλο, αριθ. τεύχους 23, είναι το τελευταίο της σειράς του πρώτου κύκλου έκδοσης.