Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Τα βιβλία της Π α ν δ ώ ρ α ς


 
Πανδώρα Ταινία: Παραγωγή, μουσική επένδυση, Γιώργος Ρωμανός, για την Π α ν δ ώ ρ α, Διαδικτυακό περιοδικό λογοτεχνίας και πολιτισμού, 2011.