Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Η ιστορία της Π α ν δ ώ ρ α ς σε εξώφυλλα

 
Πανδώρα Ταινία: Παραγωγή, μουσική επένδυση, Γιώργος Ρωμανός, για την Π α ν δ ώ ρ α, Διαδικτυακό περιοδικό λογοτεχνίας και πολιτισμού, 2011.