Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Το Σημειωματάριο της Πανδώρας_______________________________________________Rainer Maria Rilke: Οι ελεγείες του Ντουίνο, Μετάφραση - σημειώσεις: Σωτήρης Σελάβης. Επίμετρο: Κώστας Κουτσουρέλης, Εκδόσεις, Περισπωμένη, 2011.

Ο Σωτήρης Σελάβης προσέγγισε τα εννοιολογικά, μυστικιστικά περιεχόμενα του δυσνόητου και μεγάλου αυτού έργου προπαντός για την αφαιρετική πυκνότητα της ποιητικής του δόμησης, με σεβασμό, γνώση και ιδιαίτερη αισθαντικότητα. Πιστός στην επιθυμία του Ρίλκε για κατά λέξη μετάφραση, αποφεύγοντας παραφράσεις και παραλείψεις πέτυχε μια ανάγνωση κατανοητή. Στην απόδοση σε ελεύθερο στίχο οι εσωτερικοί ρυθμοί «σώθηκαν», ενίοτε και το υψηλό λυρικό ύφος, σ’ αυτό το εξαιρετικά δύσκολο μεταφραστικό εγχείρημα.
Οι πλούσιες και πολύτιμες πληροφορίες βοηθούν τον αναγνώστη στην πρόσβαση των οραμάτων του κόσμου του μεγάλου ποιητή.
Το βιβλίο κλείνει με το εμβριθέστατο δοκίμιο του ποιητή και μεταφραστή Κώστα Κουτσουρέλη, ένα βιβλίο που δεν θα έπρεπε να λείψει από τη βιβλιοθήκη των εραστών της ποίησης.

Υ. Γ.
Συγκρίθηκαν οι μεταφράσεις της πρώτης και της πέμπτης ελεγείας, (οι πιο παλιές του ‘51 και του ‘53 και δύο πρόσφατες) μεταξύ τους και με το πρωτότυπο, όπως και με αυτήν του Σ. Σελάβη.)


Π.